آموزشگاه طراحان مُد

فاطمه مهدیه ``فوق لیسانس طراحی پارچه و لباس``

09338163293


  • مدرس دانشگاه
  • موسس و مدیر اولین آموزشگاه تخصصی” طراحی مد و لباس”، زیر نظر سازمان آموزش فنی حرفه ای در استان اصفهان.
  • طراح لباس ورزشی بانوان

استایل و سبکِ پوشش شما چیزی است که شما را معرفی می کند قبل از آن که خودتان ، خودتان را معرفی کنید.
``ریچل زویی``

محل آموزشگاه طراحان مُد بر روی نقشه