درباره ما چه می دانید؟


اولین آموزشگاه طراحی لباس در استان اصفهان با افتخارهایی عظیم در عرصه هنر و طراحی لباس کشور

25

نمایشگاه های برگزار شده

253

پروژهای طراحی

2457

تعداد کارآموزان

5

لوح تقدیر نمونه


تجربه ها

راه اندازی اولیه آموزشگاه

آموزشگاه طراحان مد بدون هیچ گونه پشتوانه و فقط تنها با تکیه بر مهارت ها اساتید خبره آن راه اندازی شد.

شروع رشد

با شناخته شدن این رشته مورد نیاز کشور، رفته رفته محتوای طراحی مد شناخته شد.